צלחת / קערה לפסח מפורצלן ,גודל 30X30

צלחת / קערה לפסח מפורצלן,

30X30