צמחי מרפא-ניסים קריספיל

צמחי מרפא-ניסים קריספיל

מדריך שדה הכולל את רב צמחי המרפא של ארץ ישראל,

     הספר כולל תיאור מפורט של הצמח ואופן השימוש בו,

     לספר מצורף פרק הדן באיסוף צמחי מרפא ובשימורם.

     ספר מדהים ,מומלץ לכול בית.